Kołobrzeg

REJESTRACJA

Kołobrzeg

16-17 czerwca 2023

Miejsce konferencji

Baltic Plaza,
Plażowa 1,
78-100 Kołobrzeg

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wraz z numerem telefonu komórkowego i adresem e-mail, dla celów marketingowych oraz dla celów realizacji i koordynacji projektów prowadzonych przez administratora danych osobowych, którym jest WW1 Sp. z o.o. sp.k.. Dane osobowe udostępniam dobrowolnie i oświadczam, że wiadomym mi jest, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania oraz zgłaszania żądania ich usunięcia. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem. (wymagane)

  AGENDA

  Dzień 1 – piątek

  14:00 – 15:30
  Przyjazd uczestników

  16:00 – 16:15
  Otwarcie/ Powitanie

  16:15 – 17:00
  POChP-GOLD ewolucja czy rewolucja? - prof. Piotr Boros

  17:00 – 17:45
  Kardiologiczna ocena pacjenta z POChP – prof. Jarosław Drożdż

  17:45 – 18:00
  Przerwa

  18:00 – 18:45
  Zaburzenia mentalne utrudniające leczenie pacjentów z POChP. Co i jak leczyć? – dr Piotr Wierzbiński

  18:45 – 19:30
  Tomografia komputerowa skutecznym narzędziem w diagnostyce POChP – dr Katarzyna Błasińska

  19:30 – 20:00
  Dyskusja

  20:00 – 20:30
  Kolacja

  Dzień 2 – sobota

  9:00 – 9:45
  POCHP - astma – wykład interaktywny (voting) – prof. Piotr Boros

  9:45 – 10:30
  Obturacja to nie tylko POChP lub astma – prof. Magdalena Martusewicz-Boros

  10:30 – 10:45
  Przerwa

  10:45 – 11:45
  Kiedy spirometria nie wystarcza (pletyzmografia? DLCO?) – prof. Piotr Boros

  11:45 – 12:45
  Zaostrzenia POCHP - jak zmieniają się losy chorych? - dr hab. n. med. Barbara Kuźnar-Kamińska

  12:45 – 13:00
  Podsumowanie

  13:00 – 13:45
  Lunch/wyjazd