home

Akademia POCHP

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić Państwa do III już edycji programu edukacyjnego „Akademia POChP".

Podobnie jak w latach ubiegłych zadbamy o to, aby przedstawić Państwu najbardziej aktualne informacje dotyczące postępowania z chorymi na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (w tym nowości GOLD 2024).
Z uwagi na fakt, że problematyka diagnostyki i leczenia POChP jest złożona i wymaga czasem współpracy wielodyscyplinarnej podobnie jak w latach ubiegłych do udziału zaprosiliśmy specjalistów różnych dziedzin, w tym alergologii, laryngologii, psychiatrii i oczywiście pulmonologii,i którzy podzielą się swoimi doświadczeniami wspólnie z Państwem. Praktyka lat poprzednich i żywe dyskusje na sali pokazały duże zainteresowanie takim podejściem do problemu, które pozwala zoptymalizować diagnostykę i terapię u naszych chorych.

Zapraszam i życzę efektywnie spędzonego czasu,

kierownik naukowy:
prof. Piotr Boros

Materiały wideo

Prelegenci

Prof. Adam Barczyk
Specjalista chorób płuc, specjalista alergolog, specjalista chorób wewnętrznych

Kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii, Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz Kierujący Oddziałem Pneumonologii (p.o. Ordynatora Oddziału Pneumonologii) Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu (wcześniej w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach-Ligocie).
Prof. Piotr Boros

specjalista chorób wewnętrznych, pulmonolog

prof. Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Dr n. med. Barbara Jamróz

Specjalista z zakresu otorynolaryngologii oraz audiologii i foniatrii.

Członkini Grupy Roboczej do Spraw Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Pacjentów Dorosłych z Zaburzeniami Połykania; przy PTŻK (2015-2016); Przewodnicząca Rady Pedagogicznej, Rady Programowej oraz Koordynator kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna, Wydział Medyczny, WUM (2019-2020).
Dr med. Magdalena Klimczak

Specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

Wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobyte podczas pracy w oddziałach pulmonologicznych i internistycznych oraz w szpitalach brytyjskich m.in. Bupa Hospital Solihull, UK. Od października 2017 r. Ordynator Oddziału Rehabilitacji Oddechowej w Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

Prof. Piotr Kuna
kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Prof. Magdalena Martusewicz-Boros

Specjalistka chorób wewnętrznych, pulmonolog

profesor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Dr n. med. Piotr Wierzbiński

Lekarz psychiatra

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Psychiatrii Sportowej.

AGENDA

Dzień 1 – piątek

14:00 – 15:30
Przyjazd uczestników

15:30 – 15:40
Otwarcie/ Powitanie – prof. Piotr Boros

15:40 – 16:20
Punkt widzenia praktyka – realne problemy w codziennej praktyce lekarskiej ze stabilnym pacjentem chorym na POChP – prof. Adam Barczyk

16:20 – 17:00
Punkt widzenia praktyka – realne problemy w codziennej praktyce lekarskiej z chorym na POChP w okresie zaostrzenia objawów – prof. Adam Barczyk

17:00 – 17:20
Przerwa kawowa

17:20 – 18:00
Przełom w podejściu do leczenia POChP – terapia zmniejszająca śmiertelność – prof. Piotr Kuna

18:00 – 18:20
Dyskusja

18:20 - 19:00
Zmiany śródmiąższowe w płucach w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej i nie tylko – punkt widzenia pneumonologa – prof. Magdalena Martusewicz-Boros


19:00 – 19:40
Czy pulmonolog może być psychiatrą? Czyli szybki kurs diagnostyki w psychiatrii – dr Piotr Wierzbiński

20:00 – 20:30
Kolacja

Dzień 2 – sobota

9:00 – 9:40
Pletyzmografia w diagnostyce chorób płuc – technika i interpretacja – prof. Piotr Boros

9.40 – 10:20
Badanie wskaźnika transferu płucnego (DLco/TLco) – technika i interpretacja – prof. Piotr Boros

10:20 – 10:40
Przerwa kawowa

10:40 – 11:00
Edukacja z technik inhalacyjnych jako element poprawiający skuteczność terapii pulmonologicznej pacjentów z POChP – dr Magdalena Klimczak

11:00 – 12:30
Czy kaszel to nie tylko POChP? (wideoendoskopia) – dr Barbara Jamróz

13:00 – 14:00
Lunch/wyjazd

Wybierz wydarzenie

Gdańsk

5-6.04.2024

Dwór Uphagena,
ul. Prof. Kieturakisa 1,
80-742 Gdańsk

 
Wrocław

7-8.06.2024

Arche Hotel Wrocław,
ul. Graniczna 183
54-530 Wrocław

 
Kraków

20-21.09.2024

Vienna House Easy by Wyndham Cracow,
ul. Przy Rondzie 2
31-547 Kraków

 
Łochów

18-19.10.2024

Folwark Łochów,
ul. Konopnickiej 10
07-130 Łochów

 

KONTAKT z organizatorem

 

Bogusława Wołosz
boguslawa.wolosz@ww1.com.pl
+48 512 193 176

WW1 Sp.z o. o.,
ul. Glogera 2 lok. 11, 02-051 Warszawa